ప్రతినిధినిరుత్సాహం

  • Home
  • ప్రతినిధినిరుత్సాహం

ప్రతినిధినిరుత్సాహం

ప్రతినిధినిరుత్సాహం

Feb 3,2024 | 21:12

కేంద్ర బడ్జెట్‌ నిరుత్సాహపరిచింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్స రానికి గానూ 47.66 కోట్లతో బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో ఎటువంటి శషబిషలకు తావు లేకుండానే దేశంలోని కార్పొరేట్లకు మేలు…