ప్రతిభను వెలికి తీసే వేదిక ఆడుదాం ఆంధ్ర

  • Home
  • ప్రతిభను వెలికి తీసే వేదిక ఆడుదాం ఆంధ్ర

ప్రతిభను వెలికి తీసే వేదిక ఆడుదాం ఆంధ్ర

ప్రతిభను వెలికి తీసే వేదిక ఆడుదాం ఆంధ్ర

Dec 5,2023 | 21:14

ప్రజాశక్తి – సీతంపేట : మండలంలోని కుడ్డపల్లిలో ఆడుదాం ఆంధ్ర పోస్టర్ను కార్యదర్శి వై.పాపారావు, సర్పంచులు నరసమ్మ, ప్రతినిధి బాపయ్య ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా క్రీడాకారులను గుర్తించి…