ప్రతిభను వైకల్యం అడ్డుకోలేదు

  • Home
  • ప్రతిభను వైకల్యం అడ్డుకోలేదు

ప్రతిభను వైకల్యం అడ్డుకోలేదు

ప్రతిభను వైకల్యం అడ్డుకోలేదు

Dec 3,2023 | 21:16

ప్రజాశక్తి -పార్వతీపురంరూరల్‌ : ప్రతిభ గల వారికి వైకల్యం ఏమాత్రం అడ్డు కాదని, ప్రతిభావంతులైన వారిని గుర్తించి అన్ని విధాలా ప్రోత్సహించడంలో తమ ప్రభుత్వం ముందుంటుందని స్థానిక…