ప్రతి ఇంటికీ సురక్షిత నీరు

  • Home
  • ప్రతి ఇంటికీ సురక్షిత నీరు

ప్రతి ఇంటికీ సురక్షిత నీరు

ప్రతి ఇంటికీ సురక్షిత నీరు

Dec 7,2023 | 21:57

స్పీకర్‌ తమ్మినేనిని నిలదీస్తున్న రామరాజు శాసనసభ స్పీకర్‌ తమ్మినేని సీతారాంప్ర జాశక్తి – సరుబుజ్జిలి, ఆమదాలవలస, బూర్జఆమదాలవలస నియోజకవర్గంలోని ప్రతి ఇంటికీ జల్‌ జీవన్‌ మిషన్‌ పథకంలో…