ప్రతి వారం పాఠశాలలను సందర్శించాలి

  • Home
  • ప్రతి వారం పాఠశాలలను సందర్శించాలి

ప్రతి వారం పాఠశాలలను సందర్శించాలి

ప్రతి వారం పాఠశాలలను సందర్శించాలి

Dec 19,2023 | 21:07

ప్రజాశక్తి – పార్వతీపురం : మై స్కూల్‌ – మై ప్రైడ్‌ కార్యక్రమంలో భాగంగా దత్తత అధికారులు ప్రతి వారం పాఠశాలలను సందర్శించాలని జిల్లా కలెక్టర్‌ నిశాంత్‌…