ప్రత్యేక ప్రతిభావంతులు ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు సాగాలి

ప్రత్యేక ప్రతిభావంతులు ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు సాగాలి

Dec 2,2023 | 22:32

ప్రత్యేక ప్రతిభావంతులు ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు సాగాలిప్రజాశక్తి -కోట : ప్రత్యేక ప్రతిభా వంతులు ఆత్మ న్యూనతా భావాన్ని పక్కనపెట్టి ఆత్మస్థైర్యంతో ముందడుగు వేస్తే సాధించలేనిది ఏమీ లేదని…