ప్రభుత్వం దిగొచ్చేవరకూ పోరు..!

  • Home
  • ప్రభుత్వం దిగొచ్చేవరకూ పోరాటం

ప్రభుత్వం దిగొచ్చేవరకూ పోరు..!

ప్రభుత్వం దిగొచ్చేవరకూ పోరాటం

Jan 6,2024 | 21:51

ప్రజాశక్తి – యంత్రాంగం ప్రభుత్వం దిగొచ్చే వరకూ పోరాటం ఆగదని అంగన్వాడీలు స్పష్టం చేశారు. ఎస్మా ప్రయోగించినా, మెమోలు జారీచేసినా వెనక్కితగ్గేది లేదని వారు పేర్కొన్నారు. అంగన్వాడీల…

ప్రభుత్వం దిగొచ్చేవరకూ పోరు..!

Dec 21,2023 | 21:27

ప్రజశక్తి – యంత్రాంగం’ ప్రభుత్వం దిగొచ్చి తమ డిమాండ్లు పరిష్కరించే వరకూ సమ్మె ఆగదని అంగన్వాడీలు స్పష్టం చేశారు. గత పదిరోజులుగా అలుపెరగని పోరాటం చేస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం…