ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో ఆధునిక వైద్యసేవలందాలి వైద్య శాఖ సమీక్షలో కలెక్టర్‌ లక్ష్మీషా

  • Home
  • ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో ఆధునిక వైద్యసేవలందాలి వైద్య శాఖ సమీక్షలో కలెక్టర్‌ లక్ష్మీషా

ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో ఆధునిక వైద్యసేవలందాలి వైద్య శాఖ సమీక్షలో కలెక్టర్‌ లక్ష్మీషా

ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో ఆధునిక వైద్యసేవలందాలి వైద్య శాఖ సమీక్షలో కలెక్టర్‌ లక్ష్మీషా

Feb 3,2024 | 22:26

ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో ఆధునిక వైద్యసేవలందాలి వైద్య శాఖ సమీక్షలో కలెక్టర్‌ లక్ష్మీషాప్రజాశక్తి – తిరుపతి సిటి పేద ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆసుపత్రులలో…