ప్రభుత్వ కార్యక్రమమా? పార్టీ కార్యక్రమమా?

  • Home
  • ప్రభుత్వ కార్యక్రమమా? పార్టీ కార్యక్రమమా?

ప్రభుత్వ కార్యక్రమమా? పార్టీ కార్యక్రమమా?

ప్రభుత్వ కార్యక్రమమా? పార్టీ కార్యక్రమమా?

Feb 11,2024 | 00:33

ప్రజాశక్తి-త్రిపురాంతకం: త్రిపురాంతకంలో శనివారం ఆసరా చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. అయితే ఈ కార్యక్రమం ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలా కాకుండా పార్టీ కార్యక్రమంలా సాగింది. కార్యక్రమం ప్రారంభంలో వైసీపీ…