ప్రభుత్వ నిబంధనలు గాలికి-విద్యుత్‌ తీగలను లాక్కెళ్లిన లారీ

  • Home
  • ప్రభుత్వ నిబంధనలు గాలికి-విద్యుత్‌ తీగలను లాక్కెళ్లిన లారీ

ప్రభుత్వ నిబంధనలు గాలికి-విద్యుత్‌ తీగలను లాక్కెళ్లిన లారీ

ప్రభుత్వ నిబంధనలు గాలికి-విద్యుత్‌ తీగలను లాక్కెళ్లిన లారీ

Dec 15,2023 | 23:06

ప్రభుత్వ నిబంధనలు గాలికి-విద్యుత్‌ తీగలను లాక్కెళ్లిన లారీ – స్థానికుల భయభ్రాంతులుప్రజాశక్తి -రేణిగుంట: రేణిగుంట పట్టణంలోని పోలీసు వీధిలో శుక్రవారం సాయంత్రం ఒక పెద్ద లారీ లోడు…