ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలు పెంపొందిస్తాం..- దేవరాజు

  • Home
  • ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలు పెంపొందిస్తాం..- దేవరాజు, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలు పెంపొందిస్తాం..- దేవరాజు

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలు పెంపొందిస్తాం..- దేవరాజు, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి

Feb 12,2024 | 00:23

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలు పెంపొందిస్తాం..- దేవరాజు, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారిఇంటర్వ్యూప్రజాశక్తి -చిత్తూరు అర్బన్‌ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాల పెంపొందించేందుకు కషి చేయనున్నట్లు జిల్లా విద్యాశాఖ…