ప్రభుత్వ మాటలన్నీ.. నీటి మూటలే..!

  • Home
  • ప్రభుత్వ మాటలన్నీ.. నీటి మూటలే..!

ప్రభుత్వ మాటలన్నీ.. నీటి మూటలే..!

ప్రభుత్వ మాటలన్నీ.. నీటి మూటలే..!

Dec 7,2023 | 21:56

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు ప్రతినిధి ‘నాపేరు నున్న నాగ దుర్గారావు, దెందులూరు మండలం పోతునూరు గ్రామం. తొమ్మిదెకరాల్లో పంటకు సంబంధించిన ధాన్యం మొత్తం తుపానుకు కళ్లంలోనే తడిసిపోయింది.…