ప్రభుత్వ విద్య నిర్వీర్యం : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

  • Home
  • ప్రభుత్వ విద్య నిర్వీర్యం : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

ప్రభుత్వ విద్య నిర్వీర్యం : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

ప్రభుత్వ విద్య నిర్వీర్యం : ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ

Dec 6,2023 | 22:38

సభలో ప్రసంగిస్తున్న ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఓతూరు పరమేష్‌        కళ్యాణదుర్గం : కేంధ్ర, ర్రాష్ట ప్రభుత్వాలు పనికిరాని జీవోలు తీసుకొచ్చి దేశం,…