ప్రభుత్వ స్థలాలను పరిరక్షించాలి

  • Home
  • ప్రభుత్వ స్థలాలను పరిరక్షించాలి

ప్రభుత్వ స్థలాలను పరిరక్షించాలి

ప్రభుత్వ స్థలాలను పరిరక్షించాలి

Feb 6,2024 | 20:46

మాట్లాడుతున్న సిపిఎం మండల కన్వీనర్‌ మధుసూదన్‌ ప్రజాశక్తి-ఉరవకొండ పట్టణంలోని ప్రభుత్వ స్థలాలను పరిరక్షించాలని సిపిఎం మండల కన్వీనర్‌, జిల్లా కమిటీ సభ్యులు రంగారెడ్డి డిమాండ్‌ చేశారు. మంగళవారం…