ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

  • Home
  • ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

Dec 3,2023 | 23:55

ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలిప్రజాశక్తి- కెవిబిపురం: శ్రీకాళహస్తి -పిచ్చాటూరు రోడ్డు మార్గంలో కెవిబి పురం మండలంలోని కోవనూరు సమీ పంలో కాజు వేపై ఉధతంగా నీరు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో…