ప్రశాంతంగా ఎన్‌ఎంఎంఎస్‌ పరీక్ష

  • Home
  • ప్రశాంతంగా ఎన్‌ఎంఎంఎస్‌ పరీక్ష

ప్రశాంతంగా ఎన్‌ఎంఎంఎస్‌ పరీక్ష

ప్రశాంతంగా ఎన్‌ఎంఎంఎస్‌ పరీక్ష

Dec 3,2023 | 23:30

టెక్కలి : పరీక్షా కేంద్రాన్ని పరిశీలిస్తున్న పగడాలమ్మ ప్రజాశక్తి- టెక్కలి జాతీయ ఉపకార వేతనం ఎంపిక (ఎన్‌ఎంఎస్‌ఎస్‌) పరీక్ష జిల్లాలో ప్రశాంతంగా ముగిసింది. పలు పాఠశాలల్లో నిర్వహించే…