ప్రసూతి మరణాలు జరగరాదు : కలెక్టర్‌

  • Home
  • ప్రసూతి మరణాలు జరగరాదు : కలెక్టర్‌

ప్రసూతి మరణాలు జరగరాదు : కలెక్టర్‌

ప్రసూతి మరణాలు జరగరాదు : కలెక్టర్‌

Feb 6,2024 | 23:25

ప్రసూతి మరణాలు జరగరాదు : కలెక్టర్‌ప్రజాశక్తి – తిరుపతి టౌన్‌ ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రుల్లో ప్రసూతి మరణాలు జరగకుండా చూడాలని, తప్పనిసరిగా డెలివరీ ప్రోటోకాల్‌ పాటించాలని, ప్రసూతి…