ప్లైఓవర్‌ వద్దు… బైపాస్‌ ముద్దు

  • Home
  • ప్లైఓవర్‌ వద్దు… బైపాస్‌ ముద్దు

ప్లైఓవర్‌ వద్దు... బైపాస్‌ ముద్దు

ప్లైఓవర్‌ వద్దు… బైపాస్‌ ముద్దు

Feb 11,2024 | 22:29

మాట్లాడుతున్న సర్పంచ్‌, గ్రామ పెద్దలు ప్రజాశక్తి- రణస్థలం రణస్థలం మండల కేంద్రంలో ఫ్లైఓవర్‌ వద్దని వ్యాపారులు, స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఆదివారం స్థానిక ఎంపిడిఒ కార్యాలయ ఆవరణలో సమావేశం…