ఫలించిన పేదల పోరాటం

  • Home
  • ఫలించిన పేదల పోరాటం

ఫలించిన పేదల పోరాటం

ఫలించిన పేదల పోరాటం

Dec 6,2023 | 22:37

అధికారుల గుర్తించిన స్థలాన్ని పరిశీలిస్తున్న సిపిఎం, వ్యకాసం నాయకులు    గోరంట్ల రూరల్‌ : ఇళ్ల పట్టాల కోసం సిపిఎం, వ్యకాసం ఆధ్వర్యంలో గోరంట్ల మండలం పాలసముద్రం…