ఫారం-7

  • Home
  • ‘వైసిపి సానుభూతిపరుల ఓట్లు తొలగించే కుట్ర’

ఫారం-7

‘వైసిపి సానుభూతిపరుల ఓట్లు తొలగించే కుట్ర’

Dec 18,2023 | 23:17

పొన్నూరు రూరల్‌: పొన్నూరు నియోజకవర్గంలో ధూళిపాళ్ళ నరేంద్ర, వైసిపి సానుభూతిపరుల ఓట్లు తొల గించుటకు కుట్రలు చేస్తున్నాడని, వారి అనుచరులచే ఇష్టారీతిగా భారీగా ఫారం 7 దరఖాస్తులను…