ఫుట్‌బాల్‌ పోటీలు

  • Home
  • ముగిసిన ఫుట్‌బాల్‌ పోటీలు

ఫుట్‌బాల్‌ పోటీలు

ముగిసిన ఫుట్‌బాల్‌ పోటీలు

Nov 24,2023 | 00:23

విజేతలుగా బాలురు విభాగంలో కడప, బాలికల విభాగంలో అనంతపురం జట్లు ప్రజాశక్తి -తగరపువలస : స్కూల్‌ గేమ్స్‌ ఫెడరేషన్‌ ఆధ్వర్యాన భీమిలి ఫుట్‌బాల్‌ గ్రౌండ్‌, చిట్టివలస ఫుట్‌బాల్‌…

హోరాహోరీగా ఫుట్‌బాల్‌ పోటీలు

Nov 23,2023 | 01:03

ప్రజాశక్తి-భీమునిపట్నం: స్కూల్‌ గేమ్స్‌ ఫెడరేషన్‌ ఆధ్వర్యాన స్థానిక ఫుట్‌బాల్‌ గ్రౌండ్‌లో రెండు రోజులుగా జరుగుతున్న 67వ అంతర జిల్లాల ఫుట్‌బాల్‌ పోటీలు హోరాహోరీగా సాగుతున్నాయి. 14 ఏళ్లలోపు…