బల్క్‌ దరఖాస్తులు ఇస్తే క్రిమినల్‌ చర్యలు

  • Home
  • బల్క్‌ దరఖాస్తులు ఇస్తే క్రిమినల్‌ చర్యలు

బల్క్‌ దరఖాస్తులు ఇస్తే క్రిమినల్‌ చర్యలు

బల్క్‌ దరఖాస్తులు ఇస్తే క్రిమినల్‌ చర్యలు

Dec 6,2023 | 20:43

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ శ్రీకేష్‌ లాఠకర్‌ కలెక్టర్‌ శ్రీకేష్‌ లాఠకర్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ ఓటర్ల జాబితాలో సవరణల కోసం చేపడుతున్న ప్రక్రియలో ఎవరైనా గంపగుత్త…