‘బాడీ బిల్డింగ్‌’ను అభివృద్ధి చేస్తా : ప్రవీణ్‌

  • Home
  • ‘బాడీ బిల్డింగ్‌’ను అభివృద్ధి చేస్తా : ప్రవీణ్‌

'బాడీ బిల్డింగ్‌'ను అభివృద్ధి చేస్తా : ప్రవీణ్‌

‘బాడీ బిల్డింగ్‌’ను అభివృద్ధి చేస్తా : ప్రవీణ్‌

Jun 12,2024 | 00:07

‘బాడీ బిల్డింగ్‌’ను అభివృద్ధి చేస్తా : ప్రవీణ్‌ ప్రజాశక్తి -తిరుపతి సిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ బాడీ బిల్డింగ్‌ క్రీడను అభివృద్ధి చేస్తానని గోల్డెన్‌ ఇండియన్‌ బాడీ బిల్డింగ్‌ ఫెడరేషన్‌…