బాదుడు ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపుదాం

  • Home
  • బాదుడు ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపుదాం

బాదుడు ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపుదాం

బాదుడు ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపుదాం

Feb 10,2024 | 21:36

కూలీలతో మాట్లాడుతున్న టిడిపి ఇన్‌ఛార్జి బండారు శ్రావణిశ్రీ ప్రజాశక్తి-బుక్కరాయసముద్రం వివిధ రకాలు పన్నులు, ఛార్జీల బాదుడుతో తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్న వైసిపి ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపుదామని నియోజకవర్గ…