బాధ్యతగా విధులు నిర్వర్తించాలి

  • Home
  • బాధ్యతగా విధులు నిర్వర్తించాలి

బాధ్యతగా విధులు నిర్వర్తించాలి

బాధ్యతగా విధులు నిర్వర్తించాలి

Feb 5,2024 | 21:29

కార్మికులతో మాట్లాడుతున్న కమిషనర్‌ మేఘ స్వరూప్‌ ప్రజాశక్తి-అనంతపురం కార్పొరేషన్‌ సురక్షిత ప్రమాణాలు పాటించడంతోపాటు బాధ్యతగా విధులు నిర్వర్తించాలని కమిషనర్‌ మేఘ స్వరూప్‌ కార్మికులను ఆదేశించారు. సోమవారం నగరపాలక…