బాలికలు అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలి : కలెక్టర్‌

  • Home
  • బాలికలు అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలి : కలెక్టర్‌

బాలికలు అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలి : కలెక్టర్‌

బాలికలు అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలి : కలెక్టర్‌

Feb 12,2024 | 23:56

బాలికలు అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలి : కలెక్టర్‌ప్రజాశక్తి -తిరుపతి టౌన్‌బాలికలు బాగా చదువుకుని ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని, అన్ని రంగాలలో వారు ముందుకెళ్లాలని ఆకాంక్షిస్తున్నానని కలెక్టర్‌ డా.జి.…