బాలోత్సవం పోస్టర్‌ ఆవిష్కరణ

  • Home
  • విశాఖ బాలోత్సవం పోస్టర్‌ ఆవిష్కరణ

బాలోత్సవం పోస్టర్‌ ఆవిష్కరణ

విశాఖ బాలోత్సవం పోస్టర్‌ ఆవిష్కరణ

Dec 3,2023 | 00:29

 ప్రజాశక్తి -గాజువాక : విశాఖలో ఈ నెల 14, 15, 16 తేదీలలో జరిగే బాలోత్సవ్‌ కార్యక్రమ పోస్టర్‌ను శనివారం డ్రైవర్స్‌ కాలనీ సాయి విద్యానికేతన్‌ స్కూల్‌…