బిఎల్‌ఒలపై కలెక్టర్‌ ఆగ్రహం

  • Home
  • బిఎల్‌ఒలపై కలెక్టర్‌ ఆగ్రహం

బిఎల్‌ఒలపై కలెక్టర్‌ ఆగ్రహం

బిఎల్‌ఒలపై కలెక్టర్‌ ఆగ్రహం

Dec 3,2023 | 23:53

పలాస : బిఎల్‌ఒతో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ శ్రీకేష్‌ లాఠకర్‌ ప్రజాశక్తి- పలాస ఓటరు నమోదు, ఓటరు జాబితాలో తప్పులు, మార్పులు చేయాలని పదేపదే చెబుతున్నా ఎందుకు నిర్లక్ష్యం…