బిల్లిమిల్లి

  • Home
  • ఓట్లు బహిష్కరించిన గిరిజనులు

బిల్లిమిల్లి

ఓట్లు బహిష్కరించిన గిరిజనులు

May 13,2024 | 23:17

ప్రత్యేక పంచాయతీలు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్‌ తహశీల్దార్‌, విఆర్‌ఒ చర్చలు వినతిపత్రం అందించిన అనంతరం ఓట్లు వేసిన గిరిజనులు ప్రజాశక్తి – కొయ్యలగూడెం తమ గిరిజన గ్రామాలకు…