బి.రాజశేఖర్‌

  • Home
  • 534 మందికి ఉచిత దంత వైద్యపరీక్షలు

బి.రాజశేఖర్‌

534 మందికి ఉచిత దంత వైద్యపరీక్షలు

Dec 7,2023 | 22:31

విద్యార్థులకు దంత వైద్య పరీక్షలు ప్రజాశక్తి-రామచంద్రపురం ద్రాక్షారామలో అంబేద్కర్‌ గురుకుల పాఠశాలలో 534 మంది విద్యార్థులకు గురువారం ఉచిత దంత వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. ద్రాక్షారామ భీమేశ్వర…