బీసీ సంక్షేమ సంఘం కేసన శంకరరావు కుల గణన

  • Home
  • కుల గణన పై పార్లమెంట్‌లో మాట్లాడని ప్రతిపక్షాలు : కేసన శంకరరావు

బీసీ సంక్షేమ సంఘం కేసన శంకరరావు కుల గణన

కుల గణన పై పార్లమెంట్‌లో మాట్లాడని ప్రతిపక్షాలు : కేసన శంకరరావు

Dec 8,2023 | 00:32

విలేకర్లతో మాట్లాడుతున్న కేసన శంకరరావు, ఇతర నాయకులు ప్రజాశక్తి – మంగళగిరి : పార్లమెంట్‌ లోపల కుల గణనపై ప్రతిపక్ష పార్టీల మాట్లాడడం లేదని బీసీ సంక్షేమ…