బుక్కపట్నం సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ శ్రీనివాస్‌ నాయక్‌ ఆత్మహత్య

  • Home
  • బుక్కపట్నం సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ శ్రీనివాస్‌ నాయక్‌ ఆత్మహత్య

బుక్కపట్నం సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ శ్రీనివాస్‌ నాయక్‌ ఆత్మహత్య

బుక్కపట్నం సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ శ్రీనివాస్‌ నాయక్‌ ఆత్మహత్య

Nov 26,2023 | 08:19

సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ శ్రీనివాస్‌ నాయక్‌ (ఫైల్‌ ఫొటో)             అనంతపురం ప్రతినిధి: అవినీతి నిరోధక శాఖకు చిక్కి పరారీలోనున్న శ్రీ…