బూచేపల్లి

  • Home
  • పేదలకు అండగా ప్రభుత్వం : కలెక్టర్‌

బూచేపల్లి

పేదలకు అండగా ప్రభుత్వం : కలెక్టర్‌

Nov 24,2023 | 01:20

ప్రజాశక్తి – ఒంగోలు కలెక్టరేట్‌ : పేద కుటుంబాలలోని ఆడపిల్లల పెళ్లి ఖర్చు తల్లిదండ్రులకు భారం కాకుండా గౌరవంగా వివాహం జరిపించేలా ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ రాష్ట్ర…