బైక్‌లు

  • Home
  • రాపిడో..నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధిగా…రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఆదరణఅందుబాటులో కార్లు, ఆటోలు, బైక్‌లు

బైక్‌లు

రాపిడో..నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధిగా…రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఆదరణఅందుబాటులో కార్లు, ఆటోలు, బైక్‌లు

Feb 10,2024 | 22:51

రాపిడో..నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధిగా…రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఆదరణఅందుబాటులో కార్లు, ఆటోలు, బైక్‌లు తిరుపతి జీవకోన స్లమ్‌ ఏరియా.. చిన్న సందులో ఉండే మునెమ్మకు ఇటీవల ఆరోగ్యం బాగోలేదు. ఆటోలో…