బోధనేతర పనులు అప్పగించవద్దు

  • Home
  • బోధనేతర పనులు అప్పగించవద్దు

బోధనేతర పనులు అప్పగించవద్దు

బోధనేతర పనులు అప్పగించవద్దు

Dec 3,2023 | 23:51

మాట్లాడుతున్న వెంకటేశ్వరరావు యుటిఎఫ్‌ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వరరావు ప్రజాశక్తి- కోటబొమ్మాళి నాలుగు నెలల్లో అధికారులు పాఠశాలలను సందర్శించి ఉపాధ్యాయులకు నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారని, ఉపాధ్యాయులకు భోధన కాకుండా…