బ్యాంకర్లు లక్ష్యాలను చేరుకోవాలి : కలెక్టర్‌

  • Home
  • బ్యాంకర్లు లక్ష్యాలను చేరుకోవాలి : కలెక్టర్‌

బ్యాంకర్లు లక్ష్యాలను చేరుకోవాలి : కలెక్టర్‌

బ్యాంకర్లు లక్ష్యాలను చేరుకోవాలి : కలెక్టర్‌

Dec 5,2023 | 21:44

సమావేశంలో బ్యాంకర్లతో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ ఎం.గౌతమి అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ : వివిధ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల కింద కేటాయించిన లక్ష్యాలను బ్యాంకర్లు ఖచ్చితంగా చేరుకోవాలని కలెక్టర్‌…