భక్తులకు సహనంతో సేవలందించాలి : పట్టాభిరామ్‌

  • Home
  • భక్తులకు సహనంతో సేవలందించాలి : పట్టాభిరామ్‌

భక్తులకు సహనంతో సేవలందించాలి : పట్టాభిరామ్‌

భక్తులకు సహనంతో సేవలందించాలి : పట్టాభిరామ్‌

Feb 13,2024 | 00:03

భక్తులకు సహనంతో సేవలందించాలి : పట్టాభిరామ్‌ప్రజాశక్తి – తిరుపతి సిటిశ్రీవారి దర్శనార్థం విచ్చేసే భక్తులకు ఉద్యోగులు సహనంతో సేవలు అందించాలని ప్రముఖ కౌన్సెలింగ్‌ సైకాలజిస్ట్‌, వ్యక్తిత్వ వికాస…