భరత్‌ను గెలిపిస్తే మరింత అభివృద్ధి కుప్పంకు నీరు మా హయాంలోనే…రూ.535 కోట్లతో మరో రెండు రిజర్వాయర్లు శాంతిపురం సభలో సిఎం జగన్మోహన్‌రెడ్డి రామకుప్పంలో హంద్రీనీవా జలాలు విడుదల

  • Home
  • భరత్‌ను గెలిపిస్తే మరింత అభివృద్ధి కుప్పంకు నీరు మా హయాంలోనే…రూ.535 కోట్లతో మరో రెండు రిజర్వాయర్లు శాంతిపురం సభలో సిఎం జగన్మోహన్‌రెడ్డి రామకుప్పంలో హంద్రీనీవా జలాలు విడుదల

భరత్‌ను గెలిపిస్తే మరింత అభివృద్ధి కుప్పంకు నీరు మా హయాంలోనే...రూ.535 కోట్లతో మరో రెండు రిజర్వాయర్లు శాంతిపురం సభలో సిఎం జగన్మోహన్‌రెడ్డి రామకుప్పంలో హంద్రీనీవా జలాలు విడుదల

భరత్‌ను గెలిపిస్తే మరింత అభివృద్ధి కుప్పంకు నీరు మా హయాంలోనే…రూ.535 కోట్లతో మరో రెండు రిజర్వాయర్లు శాంతిపురం సభలో సిఎం జగన్మోహన్‌రెడ్డి రామకుప్పంలో హంద్రీనీవా జలాలు విడుదల

Feb 26,2024 | 22:35

భరత్‌ను గెలిపిస్తే మరింత అభివృద్ధి కుప్పంకు నీరు మా హయాంలోనే…రూ.535 కోట్లతో మరో రెండు రిజర్వాయర్లు శాంతిపురం సభలో సిఎం జగన్మోహన్‌రెడ్డి రామకుప్పంలో హంద్రీనీవా జలాలు విడుదలప్రజాశక్తి…