భరోసా సొమ్ములు ఎప్పుడు?

  • Home
  • భరోసా సొమ్ములు ఎప్పుడు?

భరోసా సొమ్ములు ఎప్పుడు?

భరోసా సొమ్ములు ఎప్పుడు?

Nov 22,2023 | 23:00

బటన్‌ నొక్కి 15 రోజులు చాలామందికి ఖాతాల్లో జమ కాని నగదు రైతుభరోసా కోసం ఎదురుచూపులు సచివాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు బటన్‌ నొక్కి 15 రోజులు గడిచినా…