భాను ఆస్తులపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి: వైసిపి

  • Home
  • భాను ఆస్తులపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి: వైసిపి

భాను ఆస్తులపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి: వైసిపి

భాను ఆస్తులపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి: వైసిపి

Feb 6,2024 | 23:30

భాను ఆస్తులపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి: వైసిపి ప్రజాశక్తి-తిరుపతి(మంగళం)తిరుపతిలో అభివద్ధిని అడుగడుగునా అడ్డుకుంటూ తద్వారా రాక్షసానందాన్ని పొందడం బిజెపి నేత భాను ప్రకాష్‌ నైజంగా మారిందని వైసిపి…