భీమడోలు ఎంపిడిఒగా స్వర్ణలత బాధ్యతలు

  • Home
  • భీమడోలు ఎంపిడిఒగా స్వర్ణలత బాధ్యతలు

భీమడోలు ఎంపిడిఒగా స్వర్ణలత బాధ్యతలు

భీమడోలు ఎంపిడిఒగా స్వర్ణలత బాధ్యతలు

Feb 5,2024 | 22:25

ప్రజాశక్తి – భీమడోలు మండల పరిషత్‌ అభివృద్ధి అధికారిగా టి.స్వర్ణలత సోమవారం బాధ్యతలను స్వీకరించారు. ఇంతవరకు ఇన్‌ఛార్జి ఎంపిడిఒగా పనిచేసిన అన్నపూర్ణ బాధ్యతలను ఆమెకు అప్పగించారు. ఎన్నికల…