భూయజమానులకే పరిహారం..!

  • Home
  • భూయజమానులకే పరిహారం..!

భూయజమానులకే పరిహారం..!

భూయజమానులకే పరిహారం..!

Dec 21,2023 | 21:25

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు ప్రతినిధి ఖరీఫ్‌లో పంట నష్టపోయిన కౌలురైతులకు తీరని అన్యాయం జరుగుతోంది. పంటనష్టం నమోదులో 90 శాతం భూయజమానుల పేర్లే నమోదయ్యాయి. దీంతో పెట్టుబడి…