భూ సమస్యలను పరిష్కరించాలి

  • Home
  • భూ సమస్యలను పరిష్కరించాలి

భూ సమస్యలను పరిష్కరించాలి

భూ సమస్యలను పరిష్కరించాలి

Feb 12,2024 | 22:52

వినతులను స్వీకరిస్తున్న కలెక్టర్‌ మనజీర్‌ జిలానీ సమూన్‌ ‘స్పందన’కు 220 వినతులు ప్రజాశక్తి- శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ జిల్లాలో పొందూరు మండలం బురిడి కంచరాం గ్రామానికి చెందిన మీసాల…