‘భూ సమస్యలు పరిష్కరించకుంటే ఐటిడిఎ ముట్టడిస్తాం’

  • Home
  • ‘భూ సమస్యలు పరిష్కరించకుంటే ఐటిడిఎ ముట్టడిస్తాం’

'భూ సమస్యలు పరిష్కరించకుంటే ఐటిడిఎ ముట్టడిస్తాం'

‘భూ సమస్యలు పరిష్కరించకుంటే ఐటిడిఎ ముట్టడిస్తాం’

Dec 16,2023 | 22:22

బుట్టాయగూడెం : ఎల్‌టిఆర్‌ 1/70 చట్టం భూ సమస్యను ఇప్పటికైనా ఐటిడిఎ అధికారులు సత్వరమే పరిష్కరించాలని లేని పక్షంలో ఐటిడిఎ ముట్టడి కార్యక్రమం చేపడతామని సిపిఎం మండల…