భూ సర్వేపై అసత్యాలను నమ్మొద్దు

  • Home
  • భూ సర్వేపై అసత్యాలను నమ్మొద్దు

భూ సర్వేపై అసత్యాలను నమ్మొద్దు

భూ సర్వేపై అసత్యాలను నమ్మొద్దు

Dec 18,2023 | 22:00

మాట్లాడుతున్న రెవెన్యూ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు రెవెన్యూ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం రూరల్‌ భూ సర్వేపై వివక్షాలు చేసే అసత్య ప్రచారాలను చెప్పే…