భోగాపురం

  • Home
  • ఎవరీ అజ్ఞాతవాసి?

భోగాపురం

ఎవరీ అజ్ఞాతవాసి?

Nov 22,2023 | 21:28

ప్రజాశక్తి – విజయనగరం ప్రతినిధి/భోగాపురం : ఆమె అధికారి కాదు… ప్రజాప్రతినిధి అంతకన్నా కాదు… ఎన్‌జిఒనా అని ప్రశ్నిస్తే అబ్బబ్బే కాదంటూ ఖండించారు. అధికారులు కూడా తమకు…