మంగళగిరి అసెంబ్లీ నియో జకవర్గం

  • Home
  • డబ్బు కోసం ఓటర్ల ఎదురుచూపు!

మంగళగిరి అసెంబ్లీ నియో జకవర్గం

డబ్బు కోసం ఓటర్ల ఎదురుచూపు!

May 12,2024 | 23:55

గౌతమ్‌ బుద్ధ రోడ్‌ లోని శ్రీనివాస్‌ మహల్‌ వద్ద డబ్బులు కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఓటర్లు మంగళగిరి :  మంగళగిరి అసెంబ్లీ నియో జకవర్గంలో అధికార వైసిపి, ప్రతి…