మంగళగిరి బాలోత్సవం ఎమ్‌టిఎంసి సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు పిల్లల పండగ

  • Home
  • సృజనకు పదును.. ప్రదర్శనలతో అచ్చెరువు..

మంగళగిరి బాలోత్సవం ఎమ్‌టిఎంసి సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు పిల్లల పండగ

సృజనకు పదును.. ప్రదర్శనలతో అచ్చెరువు..

Dec 22,2023 | 01:03

ప్రజాశక్తి – మంగళగిరి రూరల్‌ : వివిధ వేషధారణల్లో, బహుముఖ ప్రదర్శనల్లో విద్యార్థులు అలరించారు. తమ నైపుణ్యాన్ని చాటుతూ.. తమ సృజనకు పదును పెడుతూ బిజీబిజీగా గడిపారు.…