మండలాభివృద్ధికి మేట్లు సహకరించాలి

  • Home
  • మండలాభివృద్ధికి మేట్లు సహకరించాలి

మండలాభివృద్ధికి మేట్లు సహకరించాలి

మండలాభివృద్ధికి మేట్లు సహకరించాలి

Dec 18,2023 | 17:50

ఉపాధిహామీ చట్టం మేట్ల శిక్షణా తరగతుల్లో జెడ్‌పిటిసి భవనీరంగా ప్రజాశక్తి – భీమడోలు ఉపాధి హామీ పనులను నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో పూర్తిచేసి మండలం అభివృద్ధి పథం…