మండల స్థాయిలోనే సమస్యలకు పరిష్కారం : కలెక్టర్‌

  • Home
  • మండల స్థాయిలోనే సమస్యలకు పరిష్కారం : కలెక్టర్‌

మండల స్థాయిలోనే సమస్యలకు పరిష్కారం : కలెక్టర్‌

మండల స్థాయిలోనే సమస్యలకు పరిష్కారం : కలెక్టర్‌

Nov 22,2023 | 22:57

అర్జీదారుని సమస్యను అడిగి తెలుసుకుంటున్న కలెక్టర్‌ ఎం.గౌతమి బొమ్మనహాల్‌ : మండల స్థాయిలోనే ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం జగన్నకు చెబుదాం స్పందన గ్రీవెన్స్‌ కార్యక్రమాన్ని మండలాల్లో…